Torpet Suttran

under Stora Kärr i Hallebos rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns torpet "Luttran" markerat och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo kommun. Har senare varit ett dagsverkstorp under Stora Kärr, men tillhörde ursprungligen gården Stubbekärr. Namnet Suttran kommer ursprungligen från ån med samma namn, vilken numera kallas Hökesån. Namnet Suttran finns nämnt som laxfiske redan på 1300-talet. En skylt finns uppsatt även vid laxfisket nere vid ån. När torpet uppfördes är oklart men första kända bosättning är från början av 1700-talet. Anders med hustru och "ett barn" fött 1717 finns noterat i Habo födelsebok. Vem var den siste som bodde här och när revs torpet?