Torpet Kilåsen

under Fexhult i Mobos rote

År 1855 kom soldaten Johan Gustaf Prof hit från Hvalstads socken. Nygifta paret, torparen Josef Bergqvist, född 1832, och Stina Greta Andersdotter, kom hit samma år. År 1856 kom torparen Carl-Magnus Jonsson hit med hustru och tre barn från torpet Nybygget under Apelskift. Carl-Magnus har ”warit på fästning för hemgång”. Vid Laga Skiftet 1875 blev denna tomtmark avstyckat som ett eget hemman om 1/12 mantal med beteckningen Fexhult 1:3. Carl Andersson, född 1839, är hemmansägare här till år 1898, då sonen Anders Gustaf Karlsson, född 1872, tar över gården. Anders Gustaf dör på Fexhult 1:2, Hörnet, år 1954.