Torpet Noltorp

under Lilla Fiskebäck i Hallebos rote

Första gången Noltorp omnämns i husförhörslängden är år 1849 då torparen Abraham Zachrisson med hustrun Maja Stina Andersdotter Ax och 3 barn kommer hit från närbelägna gräsgälden Skogen i Gustav Adolf. Abraham dör 1856 men änkan gifter om sig 1861 med Johannes Jonasson, född 1828 i Hjerphult. Hustrun Maja Stina dör 1875 och då gifter Johannes om sig samma år med Lovisa Andersdotter, född 1834 i Gustav Adolf. De bor kvar tills Johannes dör 1903 och änkan Lovisa flyttar 1904 till fattighuset i Gustav Adolf. De är de sista som bott här.