Torpet Kattås

under Kattorp i Holmens rote

År 1824 finns här som första kända bosättare afsked. Sold. Lars Snäll f 1795 och hustrun Stina Abramsdotter f 1796,samt sonen Johannes. Anders föds här 1824. År 1857 står Kattås som förpantning u. Kattorp och sonen Anders har tagit över efter föräldrarna som dör 1858. Anders flyttar med fam. 1865 till Marbäcken, men står kvar som ägare. Anders dör 1879 och Kattås delas mellan hans fyra söner. Enligt Isak Johansson ”Stället delas upp i tre delar så att var och en kunde bygga sig en stuga med lite jord till och ha åtminstone en ko.” August och Sven bodde här på stället, Adolf fick den södra delen (bebyggt idag) och David stället där Bs.HO 36 Kattås ligger. Sven dog 1914. Den sista som bodde här var August Andersson med hustrun Emma och dottern Edla. August dör 1937 och hustrun dog 1928. Boningshuset revs omkr. 1940, ladugården som låg på andra sidan vägen något senare.