Torpet Hålgropen

under Habo Prästgård i Darängs rote

De första kända på torpet var Jöns Bengtsson som var född år 1740 och hans hustru Stina Svensdotter, född år 1733. De bodde här från omkring år 1770. Den siste som bodde här var Ruben Johansson som arrenderade stället fram till slutet på 1960-talet.