06 Ekeliaröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

    Det finns endast ett femstenarör här, någon krönt sten har aldrig funnits och det kan man förstå. En av de mera svårtillgängliga gränsrören, beläget i starkt kuperad blockterräng.