Torpet Lilla Svenshult

under Svenshult i Gölhults rote

Skogsskiftet Bäckebo Mo erhöll Nils Westfeldt på Ryfors i samband med storskiftet år 1748-51. Skiftet delades mellan Norra Bäckebo och Svenshult år 1810. Skogsskiftet Bäckebo under Svenshult är första gången upptagen i kyrkoböckerna 1821 och då bebos det av Jonas Nilsson med familj. Vid Laga skiftet av Svenshult år 1833-34 köper Johannes Andersson bostället och han bor kvar här fram till sin död 1869. Stället tillhör Habo socken fram till ca 1890, då det överförs till Gustav Adolf. Torpet finns med på Häradsekonomiska kartan år 1877 och på kartor därefter.