Backstugan Skogslund

under Älgafall i Mobos rote

År 1870-71 bor pigan Josefina Gustafsdotter (född 1842) här och 1872 kommer Anna Stina Johansdotter (född 1819) hit. Hon bor här till sin död år 1900. Även andra pigor och änkor bor här under kortare perioder. 1899-1900 bor skomakaren Alfred Andersson med sin stora familj här. Sedan kommer snickaren Viktor Johansson med hustru och två barn från Jönköping Västra. De flyttar 1908 till Bankeryd. År 1913-15 är Johan August Abrahamsson med familj inhyses här. När han dör flyttar änkan och barnen till Jönköping Västra. Därefter är backstugan obebodd.