Torpet Hyddan

under Gäbo i Gölhults rote

Lägenhet avsöndrad år 1906. Köpare var fd. länsman Fredrik Richard Bruno och hans hustru Olivia. Fredrik Richard avlider 1911 och då flyttar änkan till Jönköping.