Backstugan Harås

under Bränninge i Hallebos rote

Förste kände torparen var Jacob Larsson som kom hit 1823 från soldattorpet Kilen med hustru och två barn. Äldste sonen Lars Jacobsson tar över torpet 1837 och bor kvar till sin död 1863. Sen bor här skomakare, statardrängar och arbetskarlar fram till 1874 då torpare åter bor här. Den siste var Anders Johan Svensson, född 1836 som kommer hit 1885 med hustru och fyra barn. Familjen emigrerar 1886 till N Amerika och är de sista kända som bott här. Harås flyttades på 1950-talet och användes av Habo Jaktskytteklubb som klubbhus för att på 1970-talet flyttas igen och utgjorde grunden till OK Gränsens nuvarande klubbstuga.