Backstugan Sjövik

under Karstorp i Baskarps rote

Kallas även ”Mandes”. Gustaf Edvin Andersson kom hit med sin familj 1896 från Baskarp. Gustaf dör 1909 men hustrun Amanda Olivia Sjölin bor kvar till 1929. Sonen Viktor Simeon Gustafsson Engdahl kom hit 1913 med hustru och en son men flyttar 1916 till Hakarp. Samma år, 1913 kommer även sonen David Gustafsson Engdahl hit från Jönköping. År 1929 flyttar Amanda och sonen David till Björksäter under Sibbatorp. Huset revs 1934 av sonen Simeon som tog men namnet Sjövik när han byggde nytt hus uppe vid landsvägen.