Torpet Lyckorna

under Gölan i Gölhults rote

Backstugan Lyckorna nämns första gången 1867, men gifta drängen Per Johan Johans-son, född 1824, kom tillsammans med sin hustru till bonden Carl Johansson i Gölan redan år 1852. Troligen fick deras bostad hos bonden namn i kyrkoboken först 1867. Kyrkvaktaren Per Johan Johansson-Lind köpte så småningom stället och var ägare när hustrun Gustafva dog år 1893. Dottern Johanna Charlotta och mågen Karl Alfred Karlsson övertog torpet efter faderns död 1907. Arbetaren Karl Alfred Karlsson-Nord i Lyckorna dog 1926 och änkan Johanna Charlotta bodde sedan kvar till sin död 1934. Stället revs strax därefter.