Torpet Kaffesumpen

under Dalen i Gölhults rote

Namnet Kaffesumpen är ju ganska märkligt. Här stod naturligtvis kaffepannan på för jämnan och gästfriheten var stor! Eller blev man här av snålhet eller fattigdom bjuden på kaffe enbart kokat på sumpen? Johannes Johansson och Stina Lotta Wahlström var de sista som bodde på torpet. År 1894 flyttar familjen till Mostugan. Boningshuset på Kaffesumpen var 9,8 meter långt och 4,7 meter brett.  Det innehöll boningsrum, förstuga och en kammare enligt ett syneprotokoll från år 1851. Husen är borta sedan sekelskiftet 1900.