Torpet Altona

under Dalen i Gölhults rote

Enligt sägnen byggdes Altona av en knekt som var med i ett slag vid Altona i Tyskland. Torpets första kända bosättning kan dateras till omkring år 1790 då Anders Larsson med familj flyttar hit från Stallerhult. Stugan var 9 meter lång och 5,3 meter bred enligt en husesyn år 1851. Husen flyttades till Dalåsen år 1881. Den öppna jorden brukades av Klas i Dalåsen till i början av 1900-talet.