Torpet Högaberg

under Kråkeryd i Högsbäcks rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns torpet Högaberg markerat och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo kommun. Torpet finns också redovisat på Häradsekonomiska kartan från år 1877. Från 1862 beboddes torpet av Johannes Abrahamsson hans hustru Anna Cajsa Andersdotter och deras barn. De sista som bodde på torpet var målaren Alfred Josefsson och hans familj. De kom dit 1893. Stugan innehöll ett rum och kök. Den revs 1936 och flyttades till Espås vid Julared. Högaberg kalas i folkmun "Målarns".