Backstugan Svenstorp

under Fagerhult i Baskarps rote

Kallas även ”Palmastugan”, detta efter torparen och mjölnaren Sven Petter Andersson Palm. Han kom hit 1858 med familj från Carl Werres gård i Fagerhult. Familjen flyttar 1867 till Brandstorp. Sven Palm var mjölnare i Baskarps kvarn och även där finns lämningar kvar. Samma år kommer från Krämarskog Karl Johansson hit med familj. Karl dör 1909 och hustrun dör 1918 men tillbringar de sista åren i Jönköping. De är de sista kända som bott här.