Gården Kronoparken

under Gullskogs rote

En kronoallmänning till Lilla Flittered och Norra Ekered finns här år 1877. (Någon gård finns dock inte inom området)