Torpet Julareds gamla skola

under Julared i Flatereds rote

Skolan byggdes åren 1866-67 och kostnaden var 600 kronor. Enligt gamla ritningar var skolan 17 alnar lång och 10 ½ aln bred. Förutom klassrum fanns också en liten bostad för läraren. År 1914 revs skolan och flyttades till Bankeryd där den sedan byggdes upp till bostadshus. En ny skola byggdes då mitt för infarten till Julareds gård vid vägen mellan Habo och Mullsjö.