Torpet Skogen

under Stora Kärr i Hallebos rote

Torpet ligger ursprungligen på gården Stubbekärrs mark. Första kända bosättning är från första hälften av 1700-talet. År 1741 vigs Olof Svensson med Lisken Svensdotter. Olof var född på stället och Lisken i Västra Bäckebo. Under senare hälften av 1800-talet brukades torpet ”under gården", dvs Stora Kärr. Bostadshuset flyttades ca år 1910 fram till Stora Kärr, till den plats där nuvarande bandybanan finns. Det kallades då Skogshemmet. Numera är det flyttat till ridplanen strax norr om gården.