Backstugan Espås

under Espered i Sibbos rote

Backstugan nämns första gången år 1865 då Johannes Johansson och hans hustru Märta kommer från Rydet under Stora Slätthult. Backstugan kallas även för "Ellbråns". Detta namn kommer därav att stugan sägs ha brunnit.