Backstugan Hästerödjan

under Krämmarskog i Baskarps rote

År 1827 kom Gustaf Jonsson Sandqvist hit med sin familj hit från Sandhem. Gustaf var född i Jönköping och hustrun Katrin i Åsebygd. Omkring 1850 friköper Gustaf Hästerödjan från Isac och Anders Johansson. Hustrun Katrin Nilsdotter dör 1849 och Gustaf dör 1859. Dottern Maja Stina bor kvar till sin död 1887. Hon är den sista som bott här. Tomtplatsen finns markerad på Laga Skiftes-kartan från år 1837.