Torpet Åboplats

under Ekebäcken i Fjällböls rote

1/8 mantal innan laga skifte 1858