Torpet Åboplats

under Rödån i Fjällböls rote

1/2 mantal innan laga skifte 1851