Torpet Berget

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Ett gammalt torp, omnämnt första gången år 1767 då Jonas Larsson dör på stället. Mellan år 1767 och år 1888, då familjen Linus Johan Johansson flyttar bort, har 15 olika familjer bott på stället. Periodvis har torpet brukats under gården Stora Hallebo Nolgården. Troligen revs det gamla huset, som då verkar ha stått obebott sen år 1888, i samband med laga skifte på Stora Hallebo och det befintliga huset på Linnarshemmet (nuvarande Norra Hallebo) flyttades då till sin nuvarande plats på Berget.