Torpet Björkelund

under Habo Prästgård i Darängs rote