Torpet Lerbo 1

under Habo Prästgård i Darängs rote

Syskonen Pär Bengtsson och Kerstin Bengtsdotter föddes här. Pär år 1691 och Kerstin 1694. Pär gifter sig år 1718 med Karin Pärsdotter och Kerstin gifter sig med Anders. De båda familjerna bosätter sig sedan här. Om det redan i början på 1700-talet var två torp kan ej fastställas. Den siste som bodde här var Hans Pettersson. Torpet flyttades till nuvarande Lerebo år 1937.