Torpet Ängsstugan eller Mysket

under Backebo i Starbäcks rote