Backstugan Mosseslätts backstuga

under Mosseslätt i Holmens rote

Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.