Torpet Stenvadet

under Österlid i Ekets rote

Gammalt torp beläget på Österlids skogsskift öster om Furusjö. Redan år 1800 finns här torparen Sven Bengtsson med familj. Sven var född år 1771 i närbelägna Dungen. Från Skogslund under Berg kommer 1903 skomakaren Lars Kron och hans hustru Anna Gustavsdotter hit, Anna kommer från Somneryd. Lars Kron dör 1928. År 1929 kommer Alf Gideon Johansson med hustrun Ester Idolia och två döttrar hit. De är de sista som bor här och flyttar från Stensvadet år 1951. Arvid Leijon i Mon köper då Stensvadet.