Torpet Vråbolet

under Lunnekullen i Darängs rote

Kallas även "Kavetalôcka". Har varit bebott sedan början av 1800-talet. År 1810 fanns här Anders Gustafsson med hustrun Kajsa Bengtsdotter och sonen Gustaf. Karl Johansson var den siste som bodde på stället. Han dog under en fisketur på Hökesjön. Husen borta innan år 1910.