Backstugan Dahlkvistalôcka

under Sjogarp i Hallebos rote

Från Mostugan under Högsbäck kommer 1834 Gustav Andersson Dahlkvist hit med hustrun Lena Andersdotter och två barn. Av Gustav har backstugan fått sitt namn. Gustav dör 1839 och änkan Lena bor kvar till sin död 1846. År 1854 kommer Johannes Gustafsson, född 1823 i Bränninge hit med hustrun Maja Jönsdotter, född 1822 samt fyra barn. Johannes dör 1866 men änkan Maja bor kvar till sin död 1893. Hon är den sista kända som bor på stället.