Kvarnen Prästgårdens Qvarn och såg

under Habo Prästgård i Darängs rote

Kvarnens läge efter karta upprättad 1803.