Torpet Gropen

under Habo Prästgård i Darängs rote

Faktorismeden Bengt Jonsson-Bro, född år 1693 och hans hustru Annika Larsdotter, född år 1703, kom hit omkring år 1735 med sina sex barn. Den siste arrendatorn var Paul Lilja.