Backstugan Lilla Mon

under Somneryd i Gölhults rote

Stugan Lille Mon är första gången upptagen i kyrkoböckerna år 1878. Stället bebos då av Anders Johan Johansson med familj, som flyttar hit från Högarydet under Somneryd. Anders Johan bor kvar här fram till sin död 1894 och hans hustru Henrika med dotter Jenny bor kvar här till 1902. De sista som bodde här fram till 1941 var Johan Gottfrid Sköld med hustru Anna Elisabet Nyman. Bostället är markerat på klyvnings/ skifteskartan från år 1880-81 och stället finns fortfarande kvar.