Torpet Anderstorp

under Ned. Starbäck, Nolg i Starbäcks rote

År 1810-1815 omnämns Anderstorp första gången. Då bor Anders Svensson och hans hustru Catrina Larsdotter här. De kom från det närliggande torpet Norka vilket då övertagits av deras barn. Troligen byggdes Anderstorp som ett undantag. De sista kända som bor här är Axel Engdahl med hustru och barn. De flyttar omkring 1920 till Källebäcken enligt ett försäkringsbrev. I samma försäkringsbrev står att ladugården hade halmtak och att det dessutom fanns lövskjul och vagnsbod. Husen är borta sedan länge.