Torpet Lund

under Lindhult i Darängs rote

Gammalt torp, äldsta kände som bott här är förre soldaten och sko-makaren Lars Pedersson född år 1637. Han dör på stället år 1706. De sista kända som bor här är Anders Johan Zachrisson född 1826 i Gustav Adolf med hustru och 4 barn. Föräldrarna och yngsta barnet Frans Oskar flyttar år 1886 till stugan Tomten under Åsared och resten av barnen till andra platser. Husen borta sedan länge.