Torpet Gubbhulans gamla skola

under Gubbhulan i Gölhults rote

Gubbhulans gamla skola uppfördes 1867 till en kostnad av 500 riksdaler smt. Den var 17 alnar lång, 10 ½ aln bred och 5 ½ aln hög. Den första lärarinnan var Olivia Werre. Under 1886 gick 44 barn i 1-2 klass. År 1889 kom småskollärarinnan och änkan Matilda Lovisa Roos, född 1851, hit från Somneryd tillsammans med två barn. Familjen utvandrar samma år till Norra Amerika. Anna Matilda Almqvist, född 1860, är nästa lärarinna som bor här. Hon stannar i tio år och flyttar år 1900. Skolan stängdes ht 1907 och den nya skolan byggdes. Man använde virket från den gamla och med hjälp av oxar och hästar flyttades virket över vägen.