Backstugan Nordhagen

under Dalen i Gölhults rote

Samuel Svensson med hustrun Johanna Pettersdotter och dottern Clara Wilhelmina är de första på stället. De kommer hit år 1855 från en backstuga på Solbergsås. Ytter-ligare 7 barn föds här, varav 4 når vuxen ålder. Hustrun Johanna dör 1890 och barnen flyttar hemifrån. År 1897 flyttar Samuel till fattighuset, 76 år gammal. Husen borta sedan slutet av 1800-talet. Backstugan kallas även ”Samelabacke”.