Kvarnen Sjövik (Garveri)

under Gölan i Gölhults rote

Från Wäxjö kom 1818 sockengarvaren Hans Wetterholm hit med familj. De bor kvar till 1842 då de flyttar till Svenshults garveri och efterträds 1846 av garvaren och fabrikören Magnus Blomqvist. Han kom med familj från Jönköping och bor kvar till sin död 1889. Sonen Alfred Blomqvist bor kvar med familj tills de 1895 flyttar till Örebro. Ytterligare några familjer bor sedan här innan Sven Johan Fritiof Samuelsson med hustrun Hanna Elsie f Pettersson, kom hit 1936. Båda bor kvar tills de dör, Sven 1954 och Hanna 1964.