Torpet Nybygget

under Gölan i Gölhults rote

Före år 1794 flyttar Sven Svensson Lustig hit med sin hustru Gunilla Johansdotter. Sven avled år 1801 och övriga familjen flyttar härifrån år 1804 till Bäcksholm under Eskedalen. Sven Lustigs far var trumslagare Sven Lustig som fick avsked år 1741. År 1839 hit flyttar Johannes Jansson född i torpet Vesterled under Amurliden och gifter sig år 1840 med Maja Stina Johansdotter född på torpet Spången under Dykärr. De får åtta barn här. Maja Stina avled den 30 december år 1893. Johannes avled den 13 november år 1902. Torpet kallas även ”Lustigs”.