Torpet Hornbrotorpet (Lyckås)

under Långhult i Gullskogs rote

Torpet kallas för Hornebron och åren 1800-17 bor änkan Kerstin Pettersdotter, född 1741, och hennes döttrar här. År 1826 kommer torparen Sven Johansson hit med sin familj. De bor här till 1860. När torparen Anders Svensson flyttar hit med hustru och deras sex barn år 1888, kallas torpet Lyckås. Anders avlider 1906, men änkan Hedda Maria Petersdotter bor kvar till sin död 1923. Därefter kommer arbetaren Johan Elof Svensson, född 1872, och hans hushållerska Anna Maria Karlsdotter-Sjösten. Hon dör 1950 och han flyttar därefter till Gotland. De är de sista kända som bott i torpet.