Torpet Nymans (Nolrödjan)

under Karshult i Mobos rote

År 1860 blir Faktorismedsmästaren Weimer Nyman, född 1830, förpantningsägare till torpet. Han kom hit från Bankeryd med hustru och en dotter. Torpet kallades först för Nyrödjan, men fick namnet Nolrödjan 1892. Mågen, jernarbetaren David Albin Levin, bodde även här med sin familj åren 1889-93. Werner Nyman bor här till sin död 1906 och änkan Stina Lotta Johansdotter bor kvar till 1922, då hon flyttar till Pockebo. Hon avlider på ålderdomshemmet i Habo år 1938. År 1930 kom torparen Fritz Konrad Andersson hit med hustru och sju barn från Bottnaryd. De flyttade 1931 till Karshult. De är de sista som bott här. Torpet revs strax därefter.