Backstugan Mon

under Solberga i Ekets rote

2 backstugor belägna öster om Furusjö, enl. Häradsekonomiska kartan 1877