Gården Nodéns

under Hornamossen i Flatereds rote

Gården kallas ”Nodéns-gården” och är liksom ”Holma-gården" gammal, bebodd sedan mitten av 1600-talet. Sista brukaren av gården var Johan Elam Nodén, han flyttar omkring år 1942”. Bilden visar Tyra Nodén som körde mjölk till Jönköping. Sista som bodde här var Johan Persson. Husen rivs år 1955.