Backstugan Spanjarns backstuga

under Gäbo i Gölhults rote

Från Svenshult Sörgård kom 1863 torparen Gustaf Svensson, hustrun Hedda Johansdotter och dottern Klara Maria hit. Hedda dör 1868. Gustaf och dottern Klara flyttar 1873 till en backstuga på Holmens skifte i Bredmossen. De flyttar dock tillbaka hit samma år. 1874 flyttar både far och dotter till backstugan Fridhem under Somneryd. De är de sista kända som bott här.