Kvarnen Rödjestugans Qvarn och Såg

under Lindhult i Darängs rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns här en Qvarn och Såg markerat och strax väster därom en Mjölnarstuga. Denna kvarn är därmed en av de äldsta som finns registrerade på karta i Habo kommun.