Torpet ? Fjällböl

under Fjällböl i Fjällböls rote

Uppgift om ställets namn saknas!