Torpet Björkänga

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

Senare registrerad under Grönestad. Kan vara samma som torpet Björnängen?