Backstugan Nybygget (Korsmaden)

under Abbarp i Gullskogs rote

Kallas även Korsmaden. År 1851 kommer från ett torp under Hackeberg Johan Jonasson med hustrun Maria Svensdotter samt 2 barn till Nybygget. De är de första kända som bott här. Johan var född i Bränninge 1810 och Maria var född 1813 i Åsaka. Backstugan beboddes sist av en som kallades ”Hante” och hans hushållerska som var född i ”Skråckås”, d.v.s. Udden under Perstorp. Husen borta omkring år 1900.