Torpet Hedvigsborg

under Gäbo i Gölhults rote

Har namnet Sandtorp på ekonomiska kartan från år 1954.